Mere om Helhedsplan

 
 
Torben Tobiasen
Formand for Videbæk Udviklingsforum
fortæller i video om Helhedsplanen.
 
Peter Vennevold
Formand for Videbæk Borgerforening
fortæller i video om Helhedsplanen.
 
Jens Højland
Byrådsmedlem RKSK kommune
fortæller i video om Helhedsplanen.
 

Helhedsplan for Videbæk

 
 
 
 
 
 

Vil du være med til at skabe en helhedsplan for Videbæk?

 
Pressemeddelelse fra Ringkøbing - Skjern Kommune.

Så kom og vær med, når Ringkøbing-Skjern Kommune den 1. oktober kl. 18.30-20.00 inviterer til kick-off møde med fokus på at få lokale idéer og ildsjæle med i processen.


Hvilken retning skal Videbæk bevæge sig i? Hvilke elementer skal der fokuseres på i udviklingen af byen? Og hvordan kan nye og eksisterende ideer og drømme få vinger?

Det er de overordnede spørgsmål, når Ringkøbing-Skjern Kommunes Planafdeling den 1. oktober inviterer alle interesserede til opstartsmøde om den kommende helhedsplan for Videbæk.

Tidligere har Vorgod-Barde, Ølstrup og Ringkøbing fået helhedsplaner, der gennem en stærk vision og klare retningslinjer sætter rammerne for byernes udvikling ind i fremtiden.
 
Og nu er det altså blevet Videbæks tur.

- Vi udsender en åben invitation og håber, at rigtig mange lokale vil komme og involvere sig, siger planlægger i Ringkøbing-Skjern Kommune Anne-Marie Bøgh, der står i spidsen for arbejdet med helhedsplanen for Videbæk. Hun understreger, at man sagtens kan komme med input senere i processen, hvis man er forhindret i at møde op i Hallen i Videbæk til kick-off workshoppen.

- Men vi ved af erfaring, at jo før vi får input til processen, jo bedre kan de indarbejdes i resultatet, tilføjer hun.

Lokal forankring

Helhedsplanen skal tage udgangspunkt i byens identitet og udviklingsmuligheder, og skal styrke de igangværende udviklingsprojekter og skabe mulighed for, at nye ideer og drømme for byen kan opstå.

- Det er kommunens mål, at helhedsplanen dermed bliver et robust planlægnings- og udviklingsredskab, som alle byens aktører vil gøre brug af og lade sig inspirere af, når de igangsætter nye initiativer og projekter i byen, siger borgmester Hans Østergaard.

Han sidder med i styregruppen for Helhedsplanen og tilføjer, at det er vigtigt, at så mange lokale som muligt engagerer sig i arbejdet med helhedsplanen:

- Det her er Videbæk-borgernes helhedsplan - og deres mulighed for at være med til at præge udviklingen i byen de kommende mange år. Så mit håb er, at folk vil se arbejdet med helhedsplanen som en mulighed - og som et redskab til at være med til at tage ansvar for udviklingen i Videbæk, siger borgmesteren.

For at sikre lokal forankring er de fire lokale medlemmer af byrådet Hans Pedersen, Linda Nielsen, Irene Lund Pedersen og Jens S. Højland blevet udnævnt som ambassadører for processen. Sammen med formanden for Videbæk Borgerforening Peter Vennevold, formanden for Videbæk Handel & Erhverv Anita Søjberg, formanden for Videbæk Udviklingsforum Torben Tobiasen og formanden for Landdistriktsrådet Torben Hjøllund Mortensen har de bl.a. til opgave at invitere og involvere interesserede borgere, erhvervsdrivende, foreninger og organisationer.

- Det er vigtigt, at vi får fat i alle aldersgrupper - unge og ældre, børnefamilierne, seniorerne og alle os, der er midt i livet. Og så synes jeg, det er vigtigt, at dem, der måske ikke til daglig involverer sig får mulighed for at komme til orde, siger byrådsmedlem Hans Pedersen.

Han peger på, at arbejdet med helhedsplanen kan få folks øjne op for nogle af de ting, de har at være stolte over og opfordrer alle til at møde op for at bidrage med ideer - eller bare for at lytte til andres ideer og blive inspireret til at deltage i arbejdet.

- Jeg ser arbejdet med en helhedsplan for Videbæk som en facilitator for sammenholdet og fællesskabet i byen; et arbejdsfællesskab er eminent til at skabe fællesskaber på tværs, forklarer han.

Et blankt stykke papir
I Ringkøbing-Skjern Kommunes Planlægningsafdeling peger planlægger Anne-Marie Bøgh på, at man i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen for Ringkøbing udpegede nogle hovedtemaer, der blev arbejdet med som fokuspunkter og indsatsområder. Hun forventer, at der allerede på kick-off workhsoppen vil blive foreslået nogle temaer til videre drøftelse, og understreger, at alle emner er åbne for debat:
- Vi kommer med et helt blankt stykke papir uden nogen forudbestemt liste eller prioriterede punkter. Så de lokale nøgleaktører, der involverer sig i arbejdet med helhedsplanen, kan få reel indflydelse på, hvad indholdet i helhedsplanen bliver, siger hun og tilføjer:
- Og der er ikke noget, vi ikke kan diskutere eller inkludere. Hvis et flertal af nøgleaktørerne i helhedsplan-arbejdet vil tale om f.eks. erhverv, tager vi emnet op som et tema, vi kan diskutere i den fremtidige helhedsplan.

Mens alle emner kan debatteres, er helhedsplanen ikke et økonomisk tag-selv-bord.
- Kommunen betaler for udarbejdelsen af helhedsplanen, men på nuværende tidspunkt er der ikke reserveret penge til evt. anlægsudgifter efterfølgende, understreger Anne-Marie Bøgh og peger på, at nogle projekter har en meget lang tilløbsfase, før de evt. bliver en realitet:

- Men projekter, der er med i en helhedsplan er meget nemmere realiserbare, og i og med, at kommunen er afsender på helhedsplanen, er projekter i helhedsplanen kvalitetssikret af fagpersoner i forvaltningen og dermed valideret.

Kick-off workshoppen afholdes i Videbæk Idræts- og Fritidscenter den 1. oktober kl. 18.30-20. Alle interesserede er velkomne, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.

Efter opstartsmødet vil der blive åbnet en digital idébank, hvor alle kan komme med forslag og ideer til processen. I uge 5 og 6 næste år rykker kommunens planlæggere til Videbæk med et mobilt værksted.

Læs mere og giv dit besyv med på det digitale samarbejdsforum for helhedsplanen her: helhedsplanvidebaek.rksk.dk

 

Invitation til kick off-møde om helhedsplan i Videbæk

Alle borgere inviteres til kick off-møde om kommende helhedsplan den 1. oktober

Ringkøbing-Skjern Kommune har igangsat udarbejdelsen af en helhedsplan for Videbæk og omegn, som skal styrke igangværende og kommende udviklingsprojekter i byen.
Tanken er, at man ved at inddrage alle borgere på kryds og tværs, kan sætte gang i en udvikling, som gør Videbæk til et endnu bedre sted at bo.
 
Borgernes egne ønsker og drømme
Det er vigtigt for kommunen og for projektleder Anne-Marie Bøgh, at helhedsplanen bliver lavet ud fra de idéer, drømme og visioner, som indbyggerne i Videbæk og omegn selv har for området.
Derfor igangsættes projektet med et kick off-møde i Videbæk Hallen, hvor alle, store som små, er velkomne.
På mødet vil der blandt andet være workshops i små grupper, og ifølge Anne-Marie Bøgh er alle idéer velkomne, uanset hvor små eller store de
synes.
 
Også andre muligheder for input
Efter kick off-mødet vil man have forskellige andre muligheder for at komme med input til helhedsplanen, blandt andet vil en digital platform være åben indtil december.
Her har alle mulighed for fortsat at komme med de gode idéer, ligesom projektlederen og andre involverede efter nytår vil have et åbent kontor i byen, hvor alle kan komme forbi og få en snak om Videbæks udvikling.
 
Nøgleoperatører og ambassadørgruppe
For at styrke arbejdet med helhedsplanen og sikre den lokale forankring i Videbæk, er der på forhånd udpeget en ambassadørgruppe bestående af fire lokale byrådspolitikere, formanden for borgerforeningen, formanden for handelsog erhvervsforeningen, formanden for udviklingsforum samt formanden for Landdistriktsrådet.
Derudover vil der blive oprettet en gruppe med »nøgleoperatører«. Denne gruppe vil komme til at bestå af 15-20 personer fra Videbæk og omegn, som melder sig til at arbejde videre med og sortere i de idéer, der kommer frem. I gruppen vil også deltage fem kommunale fagpersoner.
 
Færdiggøres i forår/sommer 2020
I løbet af foråret 2020 forventes det første udkast til helhedsplanen at foreligge.
Efter eventuelle justeringer skulle planen være færdig i maj, for herefter at blive vedtaget i byrådet i juni.
Når planen er endelig vedtaget, vil der blive indkaldt til et Parat-til-Start-møde for Videbæk og omegn.
Men første skridt i processen er som sagt kick off-mødet den 1. oktober, hvor arrangørerne håber på stor interesse for og opbakning til projektet.
 
Afskrift fra Videbæk- Spjald Avis den 24.09.2019
 
 
 
Helhedsplanen skal styrke de igangværende udviklingsprojekter og skabe mulighed for at nye ideer og drømme for byen kan opstå. Byens udvikling sættes ind i en sammenhæng, så der trækkes i samme retning med en stærk vision og klare fokusområder.

En helhedsplan for Videbæk er i gang med at ta’ form, og der er brug for input fra dig.

Det foregår i et samarbejde mellem Videbæks forskellige aktører, som blandt andet tæller borgere, erhvervsdrivende, medarbejdere, foreninger og organisationer både i Videbæk by og i omegnen - og i et samspil med kommunen.
 

Nyttige informationer