Visionsplan for Videbæk

Download Visionsplan her

Video fra Borgermøde

Se video fra Borgermøde her

Vision Videbæk 2020

 
Videbæk By skal være en attraktiv bosætnings by.
Ved samarbejde og udvikling, skal vi udnytte de muligheder og potentialer, der er i byen, så vi bliver endnu mere indbydende for byens nuværende og kommende borgere.
Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier
 
Den 26.03.2015
Af: Gert Mikkelsen
 
 
Gruppen der i en lang periode har arbejdet ihærdig med at få flere nye stisystemer etableret i, og omkring Videbæk har nu sendt ansøgning til Ringkøbing Skjern Kommune.
Der er ansøgt om følgende, Etablering af nogle nye stistrækninger i Videbæk.
Renovering af nogle af de eksisterende stier. Opsætning af informationstavler og
vejvisningskilte. Udarbejdelse af kort med informationer.
Stisystemerme gælder for gående, motionsløbere, handicappede og cyklister.
Du kan se ansøgningen til Ringkøbing Skjern Kommune: Hent her
 
 

Vision Videbæk 2020

Stor opbakning til møde i Vestjyllands Kunstpavillon
Af: Gert Mikkelsen
Den 13.06.2014
Onsdag den 11 juni 2014 var dagen hvor der blev sat officiel startskud til at nu skal Videbæk for alvor på landkortet. Videbæk Handel og Erhverv, Videbæk Borgerforening og koordinationsgruppen havde indbudt til informations og strategimøde i Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk.
Koordinationsgruppen er nedsat af Videbæk Handel og Erhverv og Videbæk Borgerforening og har følgende medlemmer, Erling Damgaard, Kai Lysgaard, Sven Erik Steffensen, Jan Holm Rasmussen, Leif Lysgaard, Birthe Degnboel, Jørgen Ladekjær og Bent Graakjær.
Mødet den 11 juni var en opfølgning på borgermødet på Westergaards Hotel i oktober 2013. Der var indbudt ildsjæle fra Videbæk til at iværksætte nogle af de mange ideer, der fremkom på mødet på hotellet.
I Koordinationsgruppen var der stor tilfredshed med opbakningen til mødet. Der var indbudt 41 ildsjæle fra Videbæk og 36 deltog. De 5 der ikke deltog havde andre gøremål, men er stadig interesseret i at blive en del af projektet, så vi kan kun være rigtig godt tilfredse fortæller medlem af koordinationsgruppen Jan Holm Rasmussen. De 41 personer er opdelt i 4 grupper. Børn og unge, byudvikling, kultur og fritid samt seniorliv.
 
 
Mødet skulle give en fælles platform. Derfor var der til opstartsmødet indlægsholdere udefra. Ann Damgaard fra IBC Erhvervsakademiet holdte et inspirerende indlæg omkring Innovation og nytænkning. Det er noget der skal til, for at der kan komme gang i arbejdet i de 4 arbejdsgrupper, så nu har vi noget at arbejde ud fra siger Jan Holm Rasmussen.
Efterfølgende blev der af Jan Holm Rasmussen orienteret om baggrunden for mødet, og Videbæks Vision blev fremlagt. Videbæk By skal være en attraktiv bosætnings by. Ved samarbejde og udvikling, skal vi udnytte de muligheder og potentialer, der er i byen, så vi bliver endnu mere indbydende for byens nuværende og kommende borgere.
Visionen skal være det fælles mål, der arbejdes efter. I den indlagte kaffepause var deltagerne så opdelt i de 4 arbejdsgrupper, så de her fik mulighed for at aftale det videre forløb i deres arbejdsgruppe.
 
 
Der var fra starten en positiv og aktiv tilgang til opgaven i de 4 arbejdsgrupper. I en af grupperne fik de valgt formand for gruppen. I alle 4 fik de aftalt næste møde og talt om det videre arbejde i gruppen.
Efter kaffen var Helle Brunner på for at fortælle om frivilligcentret i Videbæk. Det var ny viden for mange og godt at høre, hvad Frivillighedscentret og Helle stod for. Her var der helt sikkert mulighed for samarbejde fortæller Jan Holm Rasmussen.
Der blev også på mødet informeret om Pilotprojektet - Markedsføring af bosætningsmulighederne i den østlige del af kommunen 2014-2017. Det var på Økonomi og Erhvervsudvalget møde den 10. juni. Desværre blev de 300.000 kr ikke bevilget som ønsket af projektgruppen og forslået af administrationen. Det kan undre lyder det fra Jan Holm Rasmussen, når man i Herning Folkeblad kan læse Borgmesteren citeret for følgende: ” Der skal spilles på alle kommunens styrker. Den alvorlige side af medaljen er nemlig at kommunen mister 200-300 borgere hvert år og har mistet 3000 arbejdspladser. Derfor skal der ske noget. Derfor vil vi også finde penge til vækst på budgettet.” Alt i alt en særdeles god og positiv opstart på et fremtidigt stort arbejde for Videbæk og borgerne i Videbæk.
De 4 arbejdsgrupper er oprettet, i nogle af grupperne er der flere medlemmer end i de andre, men der er altid plads til flere medlemmer i alle grupper, så er der nogen af byens borgere der har tid og lyst til at være med i en af de 4 arbejdsgrupper, så kontakt lige en af os i koordinationsgruppen, så formidler vi den videre kontakt siger Jan Holm Rasmussen.
Det videre forløb med at gøre Videbæk til en endnu mere attraktiv bosætnings by kan byens borgere og andre interesserede fra medio juni følge på portalen videbæk.dk under rubrikken Vision Videbæk 2020.
  Koordinationsgruppen

Koordinationsgruppen

Jan Holm Rasmussen
Tlf. : 20921287
mail :  janholm@post4.tele.dk

Erling Damgaard
Tlf. : 97171193
mail : edavidebaek@mail.dk

Sven Erik Steffensen
Tlf. : 20279535. 
mail :ses@vestjyskbank.dk

Leif Lysgaard
Tlf. : 40759711
mail : TL.lysgaard@gmail.com

Jørgen Ladekjær
Tlf. : 29636622
mail : jla@vestjylland.dk

Bent Graakjær
Tlf. : 97172626
mail : info@wgh.dk

Birthe Degnboel
Tlf.: 22 97 53 89
mail : degnboel@hotmail.com

Kai Lysgaard
Tlf.: 61706419
mail : kai.lysgaard@gmail.com
www.videbaek.dk  | Tlf.: 40332584 | 6920videbaek@gmail.com