Borgerforening / Nyheder og arkiv
 

Det sker

Borgermøde og Generalforsamling på Westergaards Hotel

Den 26. februar 2018

Videbæk i fremtiden

Mathis Sørensen samlede op på stormødet i Videbæk Idræts- og Fritidscenter den 15. januar. Han fortalte bl.a., at alle – enkeltpersoner, foreninger og virksomheder - er meget velkommen til at sende oplysninger om arrangementer og begivenheder, som skønnes at være relevante for borgere i byen og andre udenfor området. Send en kort beskrivelse med dato, sted og kontaktperson til redaktionsudvalget ved Facebooksiden: ”Videbæk”. Det gøres ved at trykke på knappen øverst til højre lige under coverbilledet: ”Send besked”. Medsend meget gerne billede evt. fra sidste år eller lignende. Efter mødet sendes gerne en opfølgning med billede fra arrangementet

Jan redegjorde for det nye tiltag ved Ringkøbing-Skjern Kommune med et Byforum i de fem centerbyer. Kommunen har bevilget 200.000 kr. til hver centerby i de næste fire år. På tilsvarende måde som landområderne har penge til lokalt arbejde. Pengene er stillet til rådighed for at udvikle nye tiltag til gavn for centerbyerne og for samarbejdet på tværs i kommunen.

Organisationsplanen har været tilrettet samarbejdet med Mathis Sørensen under hans midlertidige ansættelse. Når han rejser, er der behov for en tilretning i organisationsplanen, ligesom der er nogle formalia, der skal være på plads omkring reglerne for bevillig til Byforum. Derfor er der lavet ny organisationsplan for Videbæk Borgerforening og de tilknyttede grupper.

Den nye organisationsplan kan se her på hjemmesiden.

Vision 2020
Ved borgermødet i 2013 kom der ca. 150 ideer til opgaver, som Videbæk Borgerforening kunne arbejde med. 38% af opgaverne er blevet løst og der arbejdes stadig med 16%. Nogle af de resterende opgaver vil blive taget op, medens andre ligger udenfor vores muligheder.

For at sikre at vi stadig arbejder med de rigtige opgaver og for at optage nye opgaver, blev deltagerne bedt om at skrive ideer og ønsker op på gule sedler. Der kom 63 nye ideer, som Borgerforeningen vi se på i den kommende tid.

Generalforsamling

1.Valg af dirigent og referent

Dirigent: Peter Vennevold
Referent: Peter Jørgensen

2.Valg af stemmetællere

Birgit Højris og John Ulrich

3.Formandens beretning og fremlæggelse af visioner for fremtiden. Drøftelse og godkendelse.
Fremlæggelse ved Jan Holm Rasmussen. Jan lovede at foreningen vil arbejde videre med forslagene fra tidligere på aftenen.

Der kom et forslag om at bruge MobilePay ved opkrævning af kontingent.

Formandens beretning blev godkendt.

4.Forelæggelse af det reviderede regnskab og forventninger til økonomien i fremtiden. Drøftelse og godkendelse.
Fremlæggelse ved Ole Hansen
Regnskabet godkendt.

5.Behandling af rettidigt indkomne forslag.

Bestyrelsen havde ingen forslag

 Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne

6.Fastsættelse af kontingent for næstfølgende kalenderår – dvs. 2019
Bestyrelsens forslog uændret kontingent i 2019:

 •Husstands medlemskab 150 kr.

 •Personligt medlemskab 75 kr.

 •Firma medlemskab 300 kr.

 Forslaget blev vedtaget.

 7.Valg af:

 3 bestyrelsesmedlemmer der vælges for 2 år

 •Ole Hansen - modtager genvalg

 •Peter Jørgensen - modtager genvalg

•Jan Holm Rasmussen – modtager ikke genvalg

 •Bestyrelsen foreslår genvalg og valg af Lisbeth Vendelbo

 Alt blev vedtaget som foreslået.

 2 bestyrelses suppleanter

 •Erling Damgaard – modtager ikke genvalg

 •Niel Hansen – modtager genvalg

 •Bestyrelsen foreslår Niels Hansen

 •Bestyrelsen forslår genvalg og valg af Martine Junker Astrup

Alt blev vedtaget som foreslået.

 2 revisorer

 •Leif Lysgaard – modtager genvalg

 •Per Mejlgaard – modtager genvalg

 1 revisor suppleant

 •Vi har ingen

 Vedtaget som foreslået.

 8.Eventuelt

Der blev rettet stor tak til Erling Damgaard for hans arbejde både som formand, menigt med lem og suppleant i bestyrelsen.

Der blev rettet en rettet en stor tak og overrakt en lille opmærksomhed til Jan Holm Rasmussen for hans store arbejde i bestyrelsen og for arbejdet for Videbæk gennem mange år.


 
 
Arkiv
 

Affaldsindsamling 2018
Se mere om affaldsindsamling her

Generalforsamling 2018
 
Borgerforening regnskab 2017
Se regnskab her
 
 
 
Besøg på politistationen i Holstebro
Se mere om besøget her
 
Affaldsindsamling 2 april 2017
 
 
Brev til politirektør i Holstebro
Se mere om at bevare politi her
 
 Juletræstænding
 
Håndbold for eksilvestjyder
Se mere om eksilvestjyder her
 
Efterårsfarver i Aboretet
Se mere om efteråret i Aboret her
 
Hold Videbæk præsentabel
Se hvordan du kan hjælpe her
 
Årets bygning i Videbæk 2016
Se mere om årets bygning her
 
Generalforsamling 2016
Se beretning her
 
Aboret i Videbæk indviet 2015
Se mere om indvielsen her
 
 
Borgermøde i Videbæk 2015
Se mere fra borgermødet her