Videbæk Handel og Erhverv / Bliv medlem af Handel og Erhverv

Bliv medlem af Videbæk Handel og Erhverv

Fakta om medlemskab og kvartalspriser

Efter kommunesammenlægningen er det blevet endnu vigtigere at vi som by tilbyder en bred vifte af specialbutikker, arbejdspladser, bosætningsmuligheder og fritidsaktiviteter.
Vi skal derfor skabe et miljø, der er tiltrækkende for byens borgere og kan lokke nye tilflyttere til området og Videbæk Handel & Erhverv er den ideelle til at bygge videre på det fundament, som allerede findes.
 


For at nå den målsætning er det vigtigt vi står sammen og er så mange medlemmer som muligt.
• En aktiv handels- og erhvervsforening kræver sammenhold – jo flere medlemmer jo bedre.
• Vi skal sikre at Videbæk er en centerby i udvikling.
• Videbæk skal fortsat være et godt sted at handle og drive forretning.
• Videbæk skal markedsføres som et attraktivt sted at bosætte sig
• Tilbyde medlemmer en bychef, der med sin kompetence og sit engagement kan medvirke til at fastholde fortsat fremgang i Videbæk og omegn.
• Være med til at engagere lokale foreninger og sportsklubber.

Pris for medlemskab, pr. kvartal og ex. moms
Kode Virksomhedstype Status Pris kr.
A1 Virksomheder med op til 2 ansatte Aktiv 1.765,-
A2 Virksomheder med op til 3 ansatte Aktiv 2.045,-
A3 Virksomheder med op til 4 ansatte Aktiv 2.230,-
A4 Virksomheder med op til 6 ansatte Aktiv 2.432,-
A5 Virksomheder med mere end 6 ansatte Aktiv 2.800,-
A6 Håndværkere + diverse erhverv Aktiv 1.000,-
A8 Senior medlemmer per år Passiv 125,-
A7 Foreninger pr. år Aktiv 1000,-
P1 Folk, der ophører med at drive forretning Passiv 675,-


Alle priser udover foreninger er kvartalspris plus moms.
Passiv kategorierne har ikke stemmeret ved generalforsamling.
Priserne er gældende fra den 1. januar 2013