Skal rådhuset i Videbæk lukkes
Videbæk Borgerforening havde bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni hvor det nye udspil om rådhusstruktur blev debatteret. Med baggrund i foreningens formålsparagraf om, at fastholde og udvikle Videbæk by som et godt sted at bo, leve og arbejde, samt at flytte til og endvidere at være lokalområdets talerør i forhold til myndigheder, var der bred enighed om, at Borgerforeningen vil deltage i debatten og forsøge at gøre opmærksom på konsekvenserne ved en lukning af Rådhuset i Videbæk.
Analysen har fokuseret på rådhuset som en arbejdsplads, og dermed har det været kommunens medarbejdere, der har være omdrejningspunktet i analyserne. Arbejdsgange og indretning af arbejdspladserne er belyst. Borgernes muligheder for at benytte rådhuset er vurderet.
Videbæk Borgerforening vil opfordre til, at der også fokuseres på rådhusene, som arbejdspladser i lokalområderne. Videbæk Rådhus er et stort aktiv for Videbæk og de øvrige byer i den østlige del af kommunen. Rådhuset betyder arbejdspladser og dermed potentiale for bosætning i den østlige del af kommunen.

Se mere her.

 

Bevar rådhuset i Videbæk

Misbug af underskrifter
 
Der er en eller anden person der har misbrugt de underskrifter der har været tilgængelig her på siden.
Han har personlig rettet henvendelse, eller lagt brev i postkassen til mange af de der har støttet underskriftindsamlingen. Han repræsenterer et eller andet parti der gerne vil i folketinget.
Videbæk Borgerforening beklager meget at der er en person / personkreds der har misbrugt en underskriftindsamling til et helt andet formål end der er tilsigtet.
 
Mvh. Gert Mikkelsen
 
 
 
Underskriftindsamling fra Videbæk Borgerforening

Vi opfordrer Ringkøbing-Skjern Kommune til at tænke på hele kommunen:
Bevar rådhuset i Videbæk, som en afdeling af den kommunale administration. Det styrker det lokale erhversliv.
Bevar "ægtefællejob" til gavn for bosættelse i sammenhæng med højtuddannede jobs hos f.eks. Arla, Vestas og KP-komponenter.
Vis resten af Danmark, at det ikke er nødvendigt at centralisere administrationen for en stor virksomhed.
Skab teknologiske rammer med bredbånd osv., så kommunen og virksomheder kan arbejde sammen på tværs.
Vis, at visionerne i Naturens Rige kan fungere, når vi arbejder sammen på tværs af hele kommunen. Pengene bruges bedst på lokale investeringer og god service.
 
Du kan støtte Videbæk Borgerforenings henvendelse til Ringkøbing - Skjern kommune ved at skrive under på en af de underskriftlister der er i byens forretninger, eller du kan skive under her på siden.
Jeg bekræfter hermed med min indsendelse at nedenstående formular, at jeg støtter Videbæk Borgerforenings opfordring til Ringkøbing - Skjern Kommune
 

UNDERSKRIFTINDSAMLING ER STOPPET

Der lyder en stor tak fra Videbæk Borgerforening til alle der har støttet indsamlingen af underskrifter.
Der er den 18.08.2015 afleveret 1884 underskrifter til Ringkøbing - Skjern Kommune
 
Læserbreve
Rådhusrapporten og visioner for vores landkommune
Af Venstre vælgerforeningerne i Rækker Mølle, Bork, Hoven, Ådum, Lyne, Nr.Vium-Troldhede, Spjald-Grønbjerg, VU,Videbækog Skjern-Tarm, Borris - Faster.
Først og fremmest vil vi gerne fastslå, at vi finder det bemærkelsesværdigt, at man i vores kommune overhovedet diskuterer centraliseringer af administrationen, når man samtidig argumenterer for, at vores nye Venstre regering skal decentralisere og udflytte statslige arbejdspladser.
 
Læs analysen fra COWI her
 
www.videbaek.dk  | Tlf.: 40332584 | 6920videbaek@gmail.com