Aktiv onsdag for alle i Videbæk og omegn
AKTIV ONSDAG - et tilbud om socialt samvær og »idræt om dagen« . Alle er velkommen. Kom som du er.
Opstart onsdag den17. september kl. 10.00-12.00 i Videbæk Idræts- og Fritidscenter.
Tilbud om deltagelse i forskellige aktiviteter f.eks.: bowls, indendørs petanque, new age curling, stående bob, softtennis, volleyball med stor bold og krolf. Du kan sagtens være med, selvom du har en lille skavank.
VISION VIDEBÆK 2020
Videbæk skal være en attraktiv bosætningsby.
Vi skal være endnu mere indbydende for byens
nuværende og kommende borgere.
Vi skal udnytte muligheder og potentialer.
www.videbaek.dk  | Tlf.: 40332584 | 6920videbaek@gmail.com